instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkennend onderzoek: Zijn hoogbegaafden meer empathisch dan niet-hoogbegaafden?

In november 2017 hebben Sanne Kleiborn en Nellie Duisterwinkel van het Christelijk Lyceum Delft, een oproep geplaatst in de nieuwsbrief van het IHBV waarin zij (vermoedelijk) hoogbegaafden vroegen om een vragenlijst in te vullen. Dezelfde vragenlijst is ook afgenomen onder een grote groep niet-hoogbegaafden. Sanne en Nellie onderzochten of er een verband is tussen hoogbegaafdheid en empathie. Aan de hand van literatuuronderzoek naar zowel empathie als hoogbegaafdheid werd verwacht dat hoogbegaafden een groter empathisch vermogen hebben dan niet-hoogbegaafden.

Deze hypothese kwam voort uit de bevinding dat 87% van de hoogbegaafden tevens hoogsensitief is en er een bewezen positief verband bestaat tussen hoogsensitiviteit en empathie. Voor het meten van de mate van empathie van respondenten, hebben Sanne en Nellie zelf een vragenlijst opgesteld geïnspireerd op de bestaande MET (Multifaceted Empathy Test). De speciaal geconstrueerde empathietest werd online afgenomen. In totaal hebben 451 volwassenen de vragenlijst ingevuld, 338 (vermoedelijk) hoogbegaafden en 113 niet-hoogbegaafden. Uit de analyse van de resultaten bleek dat de groep hoogbegaafde respondenten significant hoger scoorden op de empathietest dan de niet-hoogbegaafde deelnemers. Hoewel natuurlijk nog niet gezegd kan worden waardoor dit precies komt (vrouwen waren bijvoorbeeld in beide steekproeven evenredig oververtegenwoordigd), is het wel een uitkomst die reden geeft tot vervolgonderzoek naar de relatie tussen hoogbegaafdheid en empathie.

De onderzoeksters danken Noks Nauta en alle deelnemers van harte voor de bijdrage aan hun onderzoek!

Download hier hun rapport.