instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Symposium ‘Rijk aan Talent’

Binnen het IHBV is de portefeuille HB Talent Werkt actief.

HB Talent Werkt wil het werkklimaat in Nederland voor hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten beter tot ontplooiing komen waardoor zij optimaal kunnen functioneren en dit zowel de werkgever als de hoogbegaafde volwassene ten goede komt.

‘HB Talent Werkt’ geeft, zowel online als offline, voorlichting over hoogbegaafdheid aan organisaties en hoogbegaafden binnen organisaties in Nederland (indien gevraagd buiten Nederland).

Eerste voorlichtingsbijeenkomst

De eerste voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats bij de ministeries van Financiën en Defensie. Door hen wordt i.s.m. het IHBV het symposium: ‘Rijk aan Talent’ georganiseerd met IHBV-sprekers. Tijdens dit symposium wordt het platform ‘HB Rijk’ gelanceerd.
De portefeuillemanager van HB Talent Werkt heeft in de organisatie van dit symposium een initiërende en coördinerende rol.

Hoogbegaafdheid en de overheid

Bij de rijksoverheid werken naar schatting meer dan 15.000 hoogbegaafden in alle rangen, standen en geledingen. Het gaat om snelle en slimme denkers die complexe zaken aankunnen, autonoom, nieuwsgierig en gedreven. Zij blinken vaak uit en zijn in staat tot uitzonderlijke prestaties.

Toch zijn hoogbegaafden niet altijd succesvol. Recent onderzoek toont aan dat een aantal in meer of mindere mate problemen heeft op het werk, zoals onbegrip, conflicten en isolatie. Hierdoor blijven de meeste hoogbegaafden ‘in de kast’, terwijl zij juist van groot belang zijn voor de organisatie waar ze werken.

Symposium ‘Rijk aan Talent’

Het symposium ‘Rijk aan Talent’ is bedoeld voor iedereen binnen beide ministeries die meer wil weten over dit onderwerp, voor hoogbegaafden zelf, voor hun leidinggevenden en voor andere geïnteresseerde collega’s.

Sprekers zijn onder andere:

-      Dr. Noks Nauta, arts (niet praktiserend) en A&O psycholoog, medeoprichter en erebestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid en Volwassenen (IHBV)

-      Drs. Patricia van Casteren, psycholoog Arbeid en Gezondheid. Zij doet promotieonderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden en is portefeuillemanager Onderzoek bij het IHBV.

Deelname is gratis.

Werk je bij het ministerie van defensie of financiën en heb je interesse? Meld je aan via de uitnodiging die je vindt op de gebruikelijke communicatiekanalen van de ministeries van defensie en financiën.