instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Scriptie: ‘Daar redden wij het niet mee!’

Uit verwondering over het feit dat er in het onderwijs tegenwoordig weliswaar behoorlijk veel aandacht is voor hoogbegaafde kinderen, maar er nauwelijks bij lijkt te worden stilgestaan, dat hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde volwassenen worden, onderzocht Irmgard Ballast welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen van vastgelopen hoogbegaafde volwassenen. Zij schreef daarover haar scriptie voor de opleiding ‘ECHA-specialist in gifted education’ aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. In het najaar van 2013 hield zij open interviews met zes experts, die zich als psycholoog, bedrijfsarts, mediator of (loopbaan)coach bezig houden met (problemen van) hoogbegaafde volwassenen.

Uit de interviews kon geconcludeerd worden, dat problemen van hoogbegaafde volwassenen vooral betrekking hebben op: arbeidsconflicten, burn-out, communicatieproblemen, teleurstelling, niet gebruikte of te veel gebruikte creativiteit, keuzeproblemen ten aanzien van beroep of werkinhoud en problemen met hun zelfbeeld. De toegepaste methodieken waren divers: van cognitieve gedragstherapie tot kerntalentenanalyse. De interviewgegevens leverden onder anderen de volgende aanbevelingen voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op. Ten eerste is voor het zelfbeeld van hoogbegaafden van belang om aandacht te besteden aan hun ‘anders zijn’. Ten tweede wordt aanbevolen om uit te gaan van de individuele (kern)talenten van een kind en juist die tot ontwikkeling te brengen. Ten derde wordt aanbevolen om les te geven over hoe communicatie werkt.

Het scriptieverslag is hier te downloaden.
Voor verdere informatie kan gemaild worden via i.ballast@xs4all.nl