instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Recensie door Noks Nauta van Hochbegabte Erwachsenen – ähnlich und doch irgendwie anders (Julia Rau)

Titel: Hochbegabte Erwachsenen – ähnlich und doch irgendwie anders.
Auteur: Julia Rau
ISBN: 97830 939931
Uitgever: Waxmann (2019)

Samenvatting

Julia Rau schreef een Duits boek over hoogbegaafde volwassenen. Julia is coach voor hoogbegaafden en voerde in 2015 een onderzoek uit onder Duitse Mensaleden. Circa 1400 mensen reageerden op haar oproep. Het onderzoek bestond grotendeels uit open vragen, waar mensen uitgebreid op reageerden. Dat rijke materiaal heeft ze nu uitgewerkt tot een boek, en daarin ook haar ervaring als coach verwerkt. Het boek bestaat uit een inleiding over hoogbegaafdheid in het algemeen. Deel 2 gaat over hoe hoogbegaafden zich voelen, hun innerlijke leven. Deel 3 gaat over contacten met anderen en deel 4 heet ‘Wat wensen hoogbegaafde volwassenen?’  

Het boek is bedoeld voor hoogbegaafde volwassenen om meer te weten te komen van de kenmerken en uitingsvormen van hoogbegaafdheid, privé en in het werk. Vanuit haar coachpraktijk geeft de auteur daarbij vele praktisch bruikbaar commentaar over het omgaan met kenmerken van hoogbegaafdheid.   

Bespreking

Dit boek is interessant vanwege de analyse van de vele verhalen die Duitse Mensaleden hebben aangeleverd. Diverse thema’s worden nader belicht en er staan vele citaten in die zeker herkenbaar zijn voor veel hoogbegaafde lezers en mensen om hen heen. Het sluit zeker aan op hoe wij in Nederland tegen hoogbegaafdheid aankijken. Zo komen onder andere aan de orde: cognitieve vaardigheden (hoe denken hoogbegaafden, probleem oplossen, snelheid); intensiteit en nieuwsgierigheid (uitdagingen, interesses, verveling); zelfwaarneming (perfectionisme, zelfkritiek, zelfvertrouwen, hoogsensitiviteit).

In het deel over contacten met anderen komt de hoogbegaafde op het werk uitgebreid aan de orde.  

Interessant vind ik om te lezen dat er, hoewel de cultuur op het werk in Duitsland wellicht anders is, er toch naar mijn mening eigenlijk geen essentiële verschillen zijn tussen hoe hoogbegaafden in Nederland en in Duitsland zich op het werk voelen en welke thema’s er aan de orde zijn.

De insteek van dit boek vind ik prettig: het is gebaseerd op een grote hoeveelheid verzamelde verhalen, de auteur denkt breed en genuanceerd. En ze heeft vanuit haar coachpraktijk een praktische insteek.   

Mijn enige kritische opmerking betreft het feit dat in haar onderzoek alleen Mensaleden zijn bevraagd. We kunnen wel stellen dat die allemaal hoog intelligent zijn, want ze zijn getest en hebben een IQ-score in de bovenste 2%. Hoogbegaafdheid is bij ons een breder begrip. Maar mijn belangrijkste punt is de selectie. Waarom worden mensen lid van Mensa? Dat weten we niet, er kan dus een bepaalde selectie zijn opgetreden, zodat de uitkomsten niet voor andere hoog intelligente/ hoogbegaafde mensen gelden. De gegevens uit het onderzoek zijn daarom alleen van toepassing op Mensaleden in Duitsland. De waarde van het boek staat daarmee overigens niet ter discussie.  

Voor wie is dit boek van belang

Het boek zal (mogelijk) hoogbegaafde en/of hoog intelligente volwassenen veel herkenning bieden en die herkenning is van belang voor zelf kennis en zelfacceptatie. Het zal ook aanknopingspunten geven hoe om te gaan met de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid/ hoge intelligentie.

Daarnaast kan het interessant zijn voor coaches van hoogbegaafden omdat het een mooi overzicht biedt van wat hoog intelligente mensen zelf vertellen over hun kenmerken en hoe ze daar tegenaan lopen in het dagelijks leven.

Omdat er nog niet veel boeken zijn over hoogbegaafde volwassenen, is dit boek een welkome aanvulling.