instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Recensie: ‘De Hoogsensitieve Werknemer’ door Gemma Geertshuis

hswGemma Geertshuis van coachpraktijk De Blauwe Diamant en teamlid van HB-Café Utrecht schreef voor ons deze recensie van het boek De Hoogsensitieve Werknemer van Pieter Offermans.

 
 
 
 

Gegevens van het boek:

De Hoogsensitive werknemer
Pieter Offermans
Uitgeverij Paderborn books
ISBN 9789082465402
Link naar het boek bij Youbedo

Boekrecensie over De Hoogsensitieve Werknemer – Auteur: Pieter Offermans

De auteur heeft een prettige leesbaar boek geschreven met nuttige informatie en tips voor zowel hoogsensitieve werknemers (HSW)zelf als belangstellende leidinggevenden, HR-adviseurs en Arbo medewerkers. Het boek bevat een algemene beschrijving van wat hoogsensitief zijn inhoud en het geeft een goed inzicht in de problematiek. Zowel de positieve als de lastige kanten van hoogsensitiviteit wordt belicht. Er is veel onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit. Het boek bevat een uitgebreide literatuurlijst.

Het belang van het boek ligt vooral in de beschrijvingen over het effect welke werkruimtes hebben op de hoogsensitieve werknemers. Omdat je als werknemer een groot deel van je tijd op het werk doorbrengt, kan het een hele worsteling zijn om in een kantoortuin te werken.

Immers de bedoeling van een kantoortuin is: de productiviteit verhogen, de communicatie verbeteren, bevorderen van betere samenwerking en makkelijker kennis uitwisselen. Deze ontwikkeling is vooral voor de HSW zeer nadelig. Zij ondervinden veel hinder van geluiden, sferen en de impact daarvan wordt vaak onderschat. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van werken in kantoortuinen blijkt dat de psychologische privacy en het werkplezier zijn verminderd. Ook is er sprake van een lagere productiviteit, uiteenlopende gezondheidsproblemen en over stimulatie.

Binnen organisaties wordt nog nauwelijks beleid ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met wensen van HSWs. Incidenteel worden er wel afspraken gemaakt tussen een HSW en zijn leidinggevende. Dat kan alleen als een medewerker zich bewust is dat hij hoogsensitief is. Veel medewerkers zijn zich hier nog niet van bewust. Aan de andere kant ervaren medewerkers die hoogsensitief zijn ook onbegrip, krijgen ze te horen dat ze meer eelt op hun ziel moeten kweken of worden ze gepest. Er heerst nog een taboe om over gevoelens te praten.

In dit boek worden voorbeelden gegeven van mogelijke oplossingen voor medewerkers die last hebben van het werken in een kantoortuin. Deze oplossingen kunnen ook bijdragen aan een betere productiviteit en samenwerking. Er worden tien geboden aangereikt voor organisaties die meer rekening willen gaan houden met HSW.


Gemma Geertshuis

9-2-2016