instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Recensie boek ‘Hoogbegaafd in praktijk’

Maaike Kruijsen schreef de volgende recensie over ‘Hoogbegaafd in praktijk:

Over onze recensies

Titel: ‘Hoogbegaafd in praktijk’
Auteur: Rianne van de Ven
ISBN: 978-94-931713-5-0
Uitgeverij: Big Business Publishers

Het boek is verkrijgbaar via onze webshop.

Rianne van de Ven begeleidt al 15 jaar volwassen hoogbegaafden. Daarnaast doet ze onderzoek en geeft ze lezingen en cursussen omtrent hoogbegaafdheid bij volwassenen. Van 2013 tot en met 2020 was ze voorzitter van het IHBV. In 2017 verscheen het boek Hoogbegaafde volwassenen dat ze samen met 5 andere auteurs schreef en mede redigeerde.

De doelstelling van het boek is meteen duidelijk in de titel en ondertitel: Hoogbegaafd in praktijk, het versterken van persoonlijk leiderschap bij hoogbegaafde volwassenen. Het richt zich daarmee vooral op begeleiders, hulpverleners en werkgevers. Kortom: mensen die vanuit verschillende hoedanigheden met hoogbegaafden te maken hebben.

In dit boek deelt ze haar kennis en praktijkervaringen waarbij haar eigen coachproces met cliënten leidend is voor de opbouw van het boek. In zeven hoofdstukken neemt ze de lezer mee in dit proces en de vele facetten die hierbij aan de orde (kunnen) komen.

Bespreking

Als HSP coach zie ik geregeld hoogbegaafde HSP’s die met een hulpvraag vanuit hoogsensitiviteit aankloppen. Om die reden wilde ik dit boek graag lezen. Er zijn aardig wat boeken over hoogbegaafdheid in het algemeen, maar een boek gericht op het coachingsproces is wat mij betreft een unieke en waardevolle aanvulling.

Het boek heeft een duidelijke structuur en leest vlot weg. De onderwerpen die worden besproken zijn vaak kort, maar wel volledig en to the point geschreven waardoor er in dit boek een schat aan informatie te vinden is. Door de veelvuldige bronvermeldingen nodigt het uit om zelf verder op onderzoek uit te gaan en thema’s meer uit te diepen.

De verhelderende illustraties (zoals bijvoorbeeld de ‘puntjes’ bij het vooruit en achteruit denken en de afbeeldingen bij ‘verslaafd aan zekerheid’) zijn een fijne aanvulling op de tekst. Bovendien geven ze doeltreffend weer hoe het zit en dit zorgt vaak voor eye-openers bij cliënten, is mijn ervaring.


In het begin van het boek wordt ingegaan op het belang van het herkennen van de hoogbegaafdheid, waarmee ruimte ontstaat voor het erkennen en ontwikkelen van het potentieel. De cirkel is rond in het laatste hoofdstuk van het boek, waarbij de hoogbegaafdheid aan het einde van het coachingstraject een geïntegreerd onderdeel wordt van de veel bredere persoonlijkheid. En daarmee is het doel, het versterken van persoonlijk leiderschap bij hoogbegaafde volwassenen, bereikt.

Voor wie is dit boek aan te raden?

Dit boek is vooral bedoeld voor mensen die hoogbegaafden begeleiden of op de werkvloer met hen te maken hebben. En in het algemeen voor de omgeving van hoogbegaafden, al zal het hoogbegaafden zelf ongetwijfeld ook aanspreken en de nodige nieuwe inzichten geven.

Ik raad HSP begeleiders zeker aan dit boek te lezen. Een hoogbegaafde cliënt zoekt regelmatig hulp ten aanzien van hoogsensitiviteit. De hoogbegaafdheid is bij de cliënt lang niet altijd bekend of een IQ score rond of boven de 130 werd destijds niet relevant gevonden bijvoorbeeld. Begeleiding ten aanzien van de hoogsensitiviteit alleen is dan vaak niet voldoende in mijn ervaring.

Tot slot denk ik dat begeleiders die al langer met hoogbegaafden werken en zich hier al aardig in verdiept hebben, ook nog profijt van het boek kunnen hebben. Omdat het coachproces zo duidelijk wordt beschreven, er veel onderwerpen aan bod komen en vanuit de praktijk ingegaan wordt op wat goed en minder goed werkt, is mijns inziens voor velen inspiratie te vinden voor de eigen praktijk.

Maaike Kruijsen is HSP coach