instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoge Intelligentie en Rapportage van Bijwerkingen van Geneesmiddelen

Recent is een onderzoek afgerond door de afdeling Medische psychologie en Psychotherapie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam in samenwerking met het IHBV. In de studie is onderzocht of hoog intelligente personen mogelijk vaker negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen rapporteren wat de mogelijke onderliggende werking daarvan zou zijn. De studie bestond uit een literatuur onderzoek gecombineerd met interviews met zowel experts als hoog intelligente personen en is uitgevoerd door Aditi Hattangadi, Annemerle Beerthuizen, Jessica Voerman en Noks Nauta.

Dit leidde tot een duidelijk overzicht van de stand van zaken en tot verschillende hypotheses voor nader onderzoek. De literatuurstudie stelde een interessant punt aan de orde: ”Dat genetische overerfbaarheid niet geschiedt door overerving van IQ bevorderende eigenschappen, maar meer te werk gaat als het vermijden van genen die het verminderen.” En hoewel er gesuggereerd werd door de literatuur dat er fysiologische verschillen zijn tussen hoog en gemiddeld intelligente mensen kon deze studie geen effect vinden bij het gebruik van gangbare medicijnen zoals paracetamol, NSAID’s en allergie- en astmamedicatie.

U kunt het rapport (in het Engels) hier vinden.

Nader onderzoek naar hoge intelligentie en fysieke en medische onderwerpen die in deze studie geïdentificeerd waren, zou bijvoorbeeld de volgende aspecten kunnen onderzoeken die vaak voorkomen bij mensen met een bovengemiddeld IQ:

  • Hoe verschillen in kennis over gezondheid invloed kunnen hebben op de verwachte werking van medicijnen.
  • Hoe hogere gevoeligheid op stimuli correleert met snellere rapportage van overprikkeldheid/ bijwerkingen.
  • Hoe persoonlijke eigenschappen zoals bijvoorbeeld hooggevoeligheid en de neiging controle te willen houden en het bewustzijn hiervan invloed hebben op de rapportage van bijwerkingen.

Ten slotte zouden studies met een grotere omvang die statistische methoden toelaten meer inzicht kunnen verschaffen om deze hypothesen nader te onderzoeken.

Ter informatie hier een link naar een andere studie over de ervaringen van hoogbegaafden in consulten met artsen en een link naar een samenvatting van een masterscriptie op dit gebied.