instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Portretten hoogbegaafde senioren

Niet iedereen is gemiddeld! Aandacht voor hoogbegaafde senioren.

Twee geschreven portretten nu beschikbaar.

 

Al vrij snel na het oprichten van het IHBV kregen we een mail van een jonge vrouw die zich zorgen maakt over haar hoogbegaafde opa, die ze zag vereenzamen. Ze vroeg of wij ideeën hadden. We realiseerden ons toen dat er naast aandacht voor hoogbegaafde volwassenen ook aandacht zou moeten komen voor hoogbegaafde senioren. Die bleek er nog nergens te zijn. De Amerikaanse Annemarie Roeper, bekend van de naar haar genoemde scholen voor hoogbegaafde kinderen, beschreef als tachtigplusser op basis van eigen ervaringen heel mooi hoe het voelt om als hoogbegaafde oud te worden. Haar artikel halen we dan ook regelmatig aan.

Vanuit het IHBV zijn we sinds die vraag in 2011 bezig om kennis over de doelgroep hoogbegaafde ouderen te verzamelen en te verspreiden. Enerzijds om hoogbegaafde ouderen zelf bewuster te maken van hun specifieke kenmerken en behoeften, die waarschijnlijk anders zijn dan van gemiddeld intelligente ouderen; anderzijds om kennis hierover te verspreiden onder professionele zorgverleners en mantelzorgers. Ons doel daarmee is dat hoogbegaafde ouderen op den duur minder eenzaam zullen zijn, op een gelukkiger manier oud worden en wellicht nog iets kunnen betekenen in de maatschappij.

Tot nu toe verscheen er twee keer een artikel over hoogbegaafde ouderen in Trouw, we schreven een publicatie geschreven voor het tijdschrift over ouderenzorg Gerõn en maakten een informatief leaflet dat kan worden gedownload vanaf https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/. Ook werken we samen we met enkele onderzoekers uit de VS. om de doelgroep nader te onderzoeken, kennis uit te wisselen en om dit thema ook internationaal op de agenda te krijgen. Ook werken enkele studenten toegepaste psychologie van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van het IHBV aan kennisvergaring.

Eén van onze ideeën was om de doelgroep hoogbegaafde ouderen zichtbaarder te maken door middel van een serie persoonlijke portretten, die we door een professionele en op dit gebied ervaren auteur wilden laten schrijven en verfilmen. De financiering van het hele project bleek moeizaam. Gelukkig hebben we een begin kunnen maken door een financiële bijdrage van het Mensa Fonds, waardoor we nu twee geschreven portretten beschikbaar hebben. U vindt ze hier, samen met een inleiding van de auteur, Jacqueline Lucas.
NB. Jacqueline is in 2017 overleden.

Inleiding Jacqueline Lucas
Hoogbegaafde senioren herkennen – portret 1 Jeanne Visser-Gros is overleden op 09-01-2018
Hoogbegaafde senioren herkennen – portret 2

Wilt u een portret printen? Gebruik dan deze – iets grotere versies:

Hoogbegaafde senioren herkennen – portret 1 printversie ± 4 MB Jeanne Visser-Gros is overleden op 09-01-2018
Hoogbegaafde senioren herkennen – portret 2 printversie ± 2 MB

 

Wij hopen nog meer van dergelijke portretten te kunnen gaan laten schrijven om de grote variatie in mensen te kunnen laten zien, en gaan daarom op zoek naar financiering. Ook het plan om enkele portretten te verfilmen blijft overeind. Met deze portretten willen we ‘het land in’ om aandacht te vragen voor de noden van hoogbegaafde ouderen bij zorgverleners en hun organisaties. In 2018 zijn 3 nieuwe portretten gepubliceerd. Je treft deze aan op deze pagina.

Wij danken het Mensa Fonds hartelijk voor hun bijdrage aan deze portretten!
??