Leaflets

De leaflets van het IHBV zijn de makkelijkste en snelste manier om de kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen te verspreiden. Ook en juist door jou!

Deze leaflets mogen in onverkorte vorm én met bronvermelding vrijelijk verspreid worden. Het overnemen van delen van de tekst en andere vormen van gebruik dan hierboven vermeld zijn niet toegestaan. De leaflets zijn gratis downloadbaar als je ze besteld hebt via de winkelwagen.

Heb je ideeën voor een leaflet voor andere aan hoogbegaafdheid gerelateerde onderwerpen?
Neem dan contact op met  secretariaat@ihbv.nl

Wil je reageren op de inhoud van de leaflets, neem dan contact op met mw A.P. (Noks) Nauta: noksnauta@ihbv.nl

De meeste leaflets zijn ook in het Engels beschikbaar. Deze vind op onze Engelse pagina. 

Op de Duitse pagina zijn ook enkele Duitstalige leaflets gepubliceerd.