Hulpverlenerslijst

Het IHBV vertoont op deze pagina een overzicht van hulpverleners die zelf aangeven met hoogbegaafde volwassenen te werken. In de lijst kun je zoeken naar een hulpverlener. Dat kan op trefwoord of op gebied. Als je klikt op de hulpverlener zie je alle informatie die de hulpverlener ons verstrekt heeft.

De gegevens worden gepresenteerd zoals de betreffende hulpverlener ze heeft opgegeven. 
Het IHBV geeft geen informatie over het hulpverleningsaanbod voor hoogbegaafde kinderen (tot 16 jaar). Daarvoor kunt u terecht bij het ECHA-netwerk.

De lijst bevat zowel Nederlandse/Vlaamse hulpverleners als hulpverleners in  andere landen. 

 

Disclaimer

Het doorgeven van namen van hulpverleners door het IHBV houdt geen goedkeuring door of namens het IHBV voor deze hulpverleners in.
Het IHBV heeft niet de middelen en de bevoegdheid om deze informatie te toetsen. 
De betrokken hulpverleners hebben aangegeven belangstelling te hebben in en/of ervaring te hebben met het werken met hoogbegaafde volwassenen.

Als u contact met hen opneemt, dient u zich er zelf van te vergewissen of hun aanbod past bij uw hulpvraag. In het IHBV-leaflet ‘Hoe kies ik een passende hulpverlener of begeleider?’ vindt u achtergrondinformatie en tips over de keuze van een bij u passende hulpverlener.