instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoogbegaafde senioren zichtbaar in geschreven portretten

Vandaag, 5 oktober, is het Nationale Ouderendag en publiceren wij drie nieuwe geschreven portretten van hoogbegaafde ouderen. Hoogbegaafde senioren zijn nog veel onzichtbaarder dan hoogbegaafde volwassenen. We weten uit ervaringen dat dit kan leiden tot eenzaamheid en je onbegrepen voelen. Het IHBV is sinds 2011 bezig om de nog schaarse kennis over de doelgroep hoogbegaafde senioren te verzamelen en te verspreiden en er nieuwe kennis bij te vergaren.

We doen dat enerzijds om hoogbegaafde ouderen zelf bewuster te maken van hun specifieke kenmerken en behoeften, omdat die waarschijnlijk anders zijn dan van gemiddeld intelligente ouderen. Anderzijds doen we dit om kennis hierover te verspreiden onder professionele zorgverleners en mantelzorgers. Ons doel daarmee is dat hoogbegaafde ouderen op den duur minder eenzaam zullen zijn, op een gelukkiger manier oud worden en wellicht nog iets kunnen betekenen in de maatschappij.

Na de twee geschreven portretten die al vanaf 2015 op de website staan , zijn er nu drie nieuwe portretten bij gekomen. Deze zijn geschreven door Natascha Kayser en de foto’s zijn gemaakt door Gijs de Kruijf. De portretten samen geven een kleurrijk beeld van hoogbegaafde ouderen, hun kenmerken en behoeften.

U vindt ze op deze pagina

Naast deze portretten is er een leaflet over hoogbegaafde senioren en zijn er diverse kleine onderzoeken uitgevoerd. U vindt de uitkomsten daarvan, alsmede diverse publicaties over het thema hier.