instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe kunnen welzijn en duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafde werkenden worden verbeterd?

Hoe kunnen welzijn en duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafde werkenden verbeterd worden? A&G-psycholoog Patricia van Casteren gebruikte de ‘capability approach’ als theoretisch model. Met 16 diepte-interviews onder hoogbegaafden werden met name hun waarden in beeld gebracht.

Als deze waarden worden gesteund in het werk, dan draagt dat bij aan hun welzijn. Als die waarden op het werk niet worden gesteund, dan ontstaat bijvoorbeeld frustratie en verdriet. Met negatieve gevolgen voor de persoon én de organisatie.

De thema’s die uit de interviews zijn gedestilleerd, bieden concrete aanknopingspunten voor leidinggevenden en HR managers. De auteurs bevelen aan om ook de impact van stigmatisering nader te gaan onderzoeken.

Van Casteren, P.A.J., Meerman, J., Brouwers, E.P.M., van Dam, A. & van der Klink, J.J.L. (2021). How can wellbeing at work and sustainable employability of gifted workers be enhanced? A qualitative study from a capability approach perspective. BMC Public Health (2021) 21:392. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10413-8.pdf