instituut hoogbegaafdheid volwassenen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe ervaren hoogbegaafden een assessment center als methode voor personeelsselectie

Hoogbegaafde individuen zijn met hun diversiteit aan talenten bijzonder waardevol voor organisaties in hun zoektocht naar innovatie. Het is daarom belangrijk dat organisaties de capaciteiten en talenten van hoogbegaafde individuen herkennen en op waarde schatten tijdens sollicitatieprocedures. Een assessment center is een methode voor personeelsselectie waarbij een groep van 6 tot 12 kandidaten in groepsverband een aantal opdrachten uitvoert, waarbij de kandidaten op verschillende capaciteiten beoordeeld worden.
In een onderzoek onder hoogbegaafde volwassenen zonder werk (Emans, Visscher & Nauta, 2017) gaven bepaalde respondenten aan dat standaard sollicitatieprocedures niet ontworpen lijken te zijn voor hoogbegaafden, en dat hun veelzijdigheid, creativiteit en eigenaardigheden niet altijd gewaardeerd worden door assessoren en recruiters.

Ondanks de groeiende populariteit van het assessment center is er in de wetenschappelijke literatuur nog geen onderzoek verricht naar de vraag hoe hoogbegaafde volwassenen een assessment center ervaren en of een assessment center als methode voor personeelsselectie geschikt is voor hoogbegaafde sollicitanten. In mijn onderzoek heb ik 9 hoogbegaafde volwassenen geïnterviewd over hun ervaringen tijdens een assessment center, en heb ik op basis van literatuur omtrent hoogbegaafdheid en het assessment center een aantal proposities geformuleerd en getoetst.

Mijn naam is Mario Hulshof, en dit onderzoek heb ik uitgevoerd ter afronding van mijn masteropleiding Business Administration (specialisatie: Innovation & Entrepreneurship aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees hier de volledige scriptie.

P.s. De bijlagen zijn niet toegevoegd aan het bestand, indien men deze graag wil inzien kunt u per-email contact opnemen met Mario Hulshof