IHBV | Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

GGZ

Eerste resultaten van onderzoek naar diagnoses en gezondheidsgedrag

Geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit hebben in het 1e kwartaal van 2018 in opdracht en onder begeleiding van het IHBV exploratief onderzoek gedaan naar de psychische en lichamelijke gezondheid van hoogbegaafde volwassenen in Nederland. De eerste resultaten van het onderzoek zijn op 22 maart gepresenteerd op een studentensymposium van het Erasmus MC en op 17 …

Eerste resultaten van onderzoek naar diagnoses en gezondheidsgedrag Lees meer »

Hoge Intelligentie en Rapportage van Bijwerkingen van Geneesmiddelen

Recent is een onderzoek afgerond door de afdeling Medische psychologie en Psychotherapie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam in samenwerking met het IHBV. In de studie is onderzocht of hoog intelligente personen mogelijk vaker negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen rapporteren wat de mogelijke onderliggende werking daarvan zou zijn. De studie bestond uit een literatuur onderzoek gecombineerd …

Hoge Intelligentie en Rapportage van Bijwerkingen van Geneesmiddelen Lees meer »

De relatie tussen hoogbegaafdheid en PTSS

Omdat er onder hoogbegaafden en mensen die werken met hoogbegaafden het vermoeden bestaat dat er bij hoogbegaafden met een diagnose PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) een verband zou kunnen zijn tussen de hoogbegaafdheid en de PTSS heeft het IHBV verzocht om dit nader te verkennen. Manon Savelkoul en Noks Nauta schreven een samenvatting van het …

De relatie tussen hoogbegaafdheid en PTSS Lees meer »

Scriptie: ‘Daar redden wij het niet mee!’

Uit verwondering over het feit dat er in het onderwijs tegenwoordig weliswaar behoorlijk veel aandacht is voor hoogbegaafde kinderen, maar er nauwelijks bij lijkt te worden stilgestaan, dat hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde volwassenen worden, onderzocht Irmgard Ballast welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen van vastgelopen hoogbegaafde volwassenen. Zij schreef daarover haar scriptie voor de …

Scriptie: ‘Daar redden wij het niet mee!’ Lees meer »